Rezervă

Politica de confidențialitate

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre principalele noastre preocupari.Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării acestui site.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți client al site-ului, Valea lui Liman va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea site-ului.

II.2. Dacă sunteți vizitator al site-ului, Valea lui Liman, va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / rezervari online / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile prelucrării

III.1. Dacă sunteți client al site-ului, Valea lui Liman prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

1. pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Valea lui Liman în contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

2. pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Valea lui Liman de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, Valea lui Liman va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Valea lui Liman poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Valea lui Liman în desfășurarea activității prin intermediul site-ului (rezervari online), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

1. pentru administrarea site-ului;
2. în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către Valea lui Liman prin intermediul site-ului;
3. pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
4. atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Valea lui Liman pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi: